Vi søker etter forhandlere i Norge og importører til Danmark, Sverige og Finland

Ta kontakt for mer informasjon!

Velkommen til Fivas as! 

Spesialprodukter i vann og lysteknologi

Vi feirer 30 år!

Fivas drikkevannrensesystem gir meget godt, sikkert drikkevann og effektiv hydrering av cellene! 

Reduser stressbelastning og sykefravær, øk prestasjon og energioverskudd på og etter jobb med vår kontorbelysning!  

Tekst123

Vår visjon og produktprioritering: 

Vårt drikkevannssystem: Naturlig, sikkert, velsmakende drikkevann med viktigste grunnlag for god helse, vitalitet riktig cellehydrering! Dessverre er folk flest og samfunnet helt uvitende og utilsiktet under kronisk dehydrering. Det er den største årsak til smerter og sykdom.  Ref. verdenskjente Dr. Batmanghelidj, som utgav internasjonal bestselger bok på 15 språk "Your body's many cries for water". Vårt drikkevannsystem har et post in-line sterilfilter, som er garantert effektiv mot alle former for patogene bakterier i drikkevann. Sterilfilteret er produsert  i hht ISO 13485, som er høyeste  kvalitetsstandard på markedet i dag. Med andre ord: Fantastisk godt, sikkert og helsebringende drikkevann!  Vi garanterer du/dere blir forøyde. Ta kontakt med oss! 

Vår behagelige fullspektrum dagslys kontorbelysning: Det er nær naturlig daglys med et bredt sammenhengende lysspekter, som gir korrekte impulser til hjernen og aktiverer våre endokrine kjertler på riktig måte. Dette fremmer stoffskiftet og immunsystemet. Lysene er behagelig og gir energioverskudd på og etter jobb. De kan forbedre livskvalitet, prestasjoner, og søvn.  De er brukt av Universitet i Norge siden 2005.  De er en av blant Europas beste kontor- og skolebelysning! Dette må deres bedrift/kommune/skole prøve helt uforpliktende! Ta kontakt med oss!

Med andre ord: Vi satser på produkter som gir godt naturlig vann og lys som spiller på lag med vår helse og ikke tilpasset etter kostnadseffektive prinsipper. Det betyr ikke at våre produkter er dyre! 

FIVAS UNIKE DRIKKEVANNSYSTEM 

Drikkevann

Drikkevannsystemets virkemåte og cellulær hydrering 

Drikkevannet eksponeres av det infrarøde spekteret FIR (far infrared) Fivas drikkevannsystem skiller seg fra tradisjonelle drikkevannfiltre. I tillegg til å rense drikkevannet for forurensinger fra ledningsnett og kjemikalierester fra kommunale vannverk, eksponeres drikkevannet av det infrarøde spekteret FIR (far infrared) i en patentert drikkevannsprosessenhet. FIR eksponeringen av drikkevannet reduserer store grupper (Cluster) av vannmolekylene til små grupper (Micro-Cluster). Cellemembranen har egne vannkanaler inn til cellen. Gjennom denne passasjen går kun ett og ett vannmolekyl. Følgelig går små grupper av vannmolekyler betydelig lettere gjennom passasjen og gir vesentlig bedre cellehydrering. Vi har hatt årelange tester av dette drikkevannet på grønne planter og blomster. De bekrefter at små grupper av vannmolekyler gir frodigere og vakrere planter og blomster sammenlignet med vanlig kranvann.    

Cellulær hydrering's hovedfunksjoner er: Oppløse og holde næringsstoffer i kolloidal form (suspensjon) - Transportere næring til cellene - Fjerne metabolsk avfall - Fjerne miljøgifter- Aktivere cellulær energi. Med bare disse elementer så skjønner en hvor viktig cellulær hydrering er for din helse!

Væske/Elektrolyttbalanse: Drikkevannsystemet fjerner ikke mineraler som er i vannet.  Disse mineraler er elektrolytter. Når de kommer sammen med biologisk vannet i cellene, blir det elektrisk energi. Balansen mellom elektrolytter og biologisk vann i cellene er kritisk for å opprettholde riktig ladning av cellene. Essensielle elektrolytter (salter) er natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfat, sulfat og klorid. Elektrolyttene er ansvarlig for hydrering, blodets pH, hormon syntesen (de endokrine hormoner), muskel sammentrekning, nerveimpulser, fordøying og avgiftning.

Drikkevannsystemet avgir negative ioner til vannet: Høy konsentrasjon av negative ioner i vannet har følgende gunstige helseeffekter: - Forbedrer aerob kapasitet, (dvs. Forbedrer evnen til å være aktiv over lengre tid med relativ høy intensitet) - Revitaliserer cellestoffskiftet - Hemmer aldringsprosessen med å nøytralisere  frie radikaler - Forbedrer energinivå.

Drikkevannsystemet har in-line post steril filter mot patogene bakterier: Dette sterile filteret er også helt unikt. Det garanterer effektiv hindring av alle patogene (sykdomsfremkallende) bakterier er i drikkevannet. Filteret er produsert i hht ISO 13485, som er høyeste kvalitetsstander på markedet i dag.

Kontakt oss nå! Dette enestående konseptet har tatt mange år å komme fram til.  Nå i 2019 kan vi endelig tilby dette systemet på markedet.  Drikkevannsystemet er gjennom et internasjonalt samarbeid på sitt beste! 

NY CH

Dehydrering  av cellene hovedårsaken til sykdom!  

Innledning: Et voksent menneske består av 60% vann og 2/3 av vannet er inne i cellen kalt det intracellulære. Resten det ekstracellulære er vannet mellom cellene,  i blodplasma - og lymfene. Vannet trengs for å eliminere avfall og fremføre næring i tillegg å regulere billioner av andre aktiviteter i kroppen. 

Mange mennesker er kronisk celledehydrert skyldes uvitenhet: Den er årsak til de fleste smerter og degenerative sykdommer i menneskekroppen. Faktisk er det  et svimlende antall mennesker som er sterkt dehydrert på celle nivå (det intracellulære) og har nesten ingen ide om det. Mange tror de er hydrerende ved å drikke kaffe , te, juice, brus og til og med øl. Ingen ting kunne være lenger fra sannheten. Disse drikkene har en vanndrivende effekt. 

Dr. F. Batmanghelidj verdenskjente bøker om utilsiktet kronisk dehydrering. Han forsket i 25 år utelukkende på konsekvenser av utilsiktet kronisk dehydrering. På dette grunnlag utgav han flere internasjonale bestselgende bøker om utilsiktet kronisk dehydrering som" Your Body's Many Cries for water" (utgitt på 15 språk) og "Obesity, Cancer and Depression".  De vel kjente sykdommer som er referert nedenfor har flere årsaker som kosthold, mosjon, arv og miljø. Imidlertid mener Dr F. Batmanghelidj at kronisk cellehydrering over lang tid er hovedårsak til følgende sykdommer og tilstander: Allergi, astma. høyt kolesterol, høyt blodtrykk, overvekt, depresjon, kreft, hjerte-karsykdommer, diabetes,  sukker/ karbotrang, nedsatt intelligens og hjernefunksjon, følelsesmessig og sosiale problemer og dårlig syn.

Hjernen består av 85% av vann og er svært følsom for endringer i vanninnhold Både vanninntak og tørstfølsomhet avtar med alderen og det gjør også metal funksjon. Mange psykiske lidelse og sykdommer er knyttet til hjernens dehydrering, noe som reduserer effektiviteten av transport inn i og ut av celler. Når et svimlende antall mennesker er kronisk dehydrerte, er det ikke rart at eldre personer blir demente og har Alzheimer. Dette skjer sannsynlig gjennom gradvis uttørking av vår hydrolyse hjerne. Hjernen som består av 85% av vann, er svært følsom for endringer i vanninnholdet. 

Viktigheten av cellulær hydrering: Svært få er klar over at cellulær hydrering er avgjørende for bra helse og velvære. Cellulær hydrering er fornying av vannet inne i cellene. Forskning på cellulær hydrering har vist at når cellene svelles opp. trigges det en  oppbyggende healing stoffskifteprosess. Den er etterfulgt av en positiv nitrogen balanse, protein syntese og utløsning av veksthormoner, som selv eldre personer drar nytte av. Cellulær hydrering resulterer i reduksjon av syrenivå i cellene, redusert  autoimmun respons, økt fettforbrenning, DNA reparasjon og økt motstand mot virus. Hydrering av cellen er betingelsen for at celler skal gro, reprodusere og overlever. Cellulær dehydreringer hovedårsak til sykdom. 

Riktig cellehydrering av er avhengig å drikke rette type vann! Drikkevann fra springen eller lagret flaskevann gir utilstrekkelig cellehydrering. Forklaringer  er gitt tidligere. Det skyldes at vanlig kranvann eller flaske vann er har store klaser av vannnmolekyler15-25 stk. i klaseform. Derimot drikkevann fra grunn fjellbekk eksponert av sollyset og fra Fivas drikkevannsystem har 4-7 vannmolekyler som gir riktig cellehydrering.  

Når sollyset infrarøde spekter FIR  (far infrared) eksponerer grunt vann, dannes små kjeder av vannmolekyler 4-7 stk. kalt Micro-Cluster.  Kranvann har store kjeder av vannmolekyler 15-25 stk. kalt Cluster.

 

 

 

 

 

Problem med kran- og flaskevann 

Problem

Kran og flaskevann: Problem med vanlig kranvann og kjøpe-flaskevann er de er fra dyp vannkilde uten tilførsel av sollyset. Deretter er kranvannet distribuert og lagret i et stort rørnett i total mørke, mens flaske-vann er vann hos produsent/ butikk lagret i kunstig belysning ekstremt forskjellig fra sollyset. Felles for begge kilder de har vannmolekyler som er i store grupper  i Cluster form 15-50 stk. -borevann mest. De store grupper av vannmolekyler kommer tregt gjennom cellemembranens vannkanaler og inn til cellen og gir dårligere cellehydrering.

Drikkevannet i Fivas drikkevannsystem: Kranvannet eksponeres av det infrarøde FIR spekter 4-14 mikron i drikkvannsystemet. Dette reduserer de store grupper av vannmolekyler (Cluster) i til små (Micro-Cluster). Micro-Cluster vannmolekyler går lett gjennom vannkanaler i cellemembran og inn i cellen og følgelig riktig cellehydrering. For øvrig ble FIR eksponering brukt av NASAS astronauter på 80 tallet for å få den mest ideelle kondisjonstrening av hjerte og blodårerpå dere lange romferder.

Fivas drikkevannsystem

Fivas drikkevannsystem

Spesiell egenskaper: Meget godt og sikkert drikkevann gjør man drikker betydelig mer vann. Drikkevannet eksponeres av det infrarøde spekteret FIR (Far infrared), som reduserer antall vannmolekyler i drikkevannet til Micro-Cluster. Samtidig avgis det negative ioner til drikkevannet som nøytraliserer frie radikaler. 

Helsefordeler: Gir riktig  celle-hydrering, bedrer sirkulasjon i kapillarblod- og lymfeårer, øker cellestoffskifte, bedre fjerning av toksiner i kroppen, gir mer energi, revitaliserer cellestoff-skiftet, kan hemme aldrings-prosessen og forbedre aerob kapasitet.    

Beskrivelse

Systemet består av en prosess-enhet og et in-line steril filter med stor kapasitet. De tar liten plass under kjøkkenbenken og sammenkobles med egen drikke-vannskran. In-line steril filter stopper alle patogene bakterier i vannet. Vannrørledningsnettet er ofte gammelt hvor det er biofilm-bakterier. De danner et kollektivt beskyttende filmbelegg, som er resistent mot klor, men stoppes av vårt sterilfilteret. Hoveden-heten reduserer store grupper av vannmolekyler til små, fjerner partikler, dårlig lukt og smak, klorrester, helseskadelige VOC- og biprodukter av klor som trihalometaner (THC). 

Infrarøde spekteret FIR

Det infrarøde spekteret FIR (far infrared) i sollyset er det sun-neste og sikreste lysspekter vi mottar fra jorda og er 80 % av varmeenergien vi mottar fra sola. FIR gir regnvannet den livgivende kraft og vitalitet til alt som gror på denne jord. I vår drikkevanns-enhet eksponeres drikkevannet av det infrarøde spekter FIR i område 4-14 Micron. Det reduse-rer store grupper av vannmole-kyler til små grupper hhv fra Cluster 7-25 stk. til Micro-Cluster 5-7 stk vannmolekyler. FIR område 4-14 Micron er plante-nes fotosyntese. 9-10 Micron er det mest passende FIR spekter for mennesket, som vi mottar og utstråler. 

Aquaporins vannkanaler i cellemembran

Vann inn i kroppens celler går gjennom egne vannkanaler i cellemembran og kalles Aquaporins. I disse kanaler går bare et og et vannmolekyl inn til cellen. Kran- og flaskevann har store klaser av vannmolekyler - Cluster 15-25 stk. De går tregt gjennom Aquaporins. Små klaser av vannmolekyler Micro-Cluster 4-7 stk. går lett gjennom Aquaporins. 

Hva skjer når cellene blir dehydrert ?

Når cellene bli dehydrert kom-mer frie radikaler lett inn i kroppen og ødelegge cellene våre og DNA kopiering. Når cellene ikke kopieres riktig, fører det også til mindre motstand mot virus og økt aldring. Nesten alle symptomer på aldring er resultat av cellulær dehydre-ring som følge av frie radikaler. Både vanninntak og tørstfølsomhet avtar med alderen og det gjør også mental funksjon. Mange psykiske lidelser og sykdommer er knyttet til hjernens dehydrering, noe som reduserer effektiviteten inn og ut av cellene.  Siden utallig mennesker er kronisk dehydrer-te, er det ikke rart at flere blir demente. Hjernen er 85% vann og er svært følsom for endringer i vanninnholdet.   

Viktigheten av cellulær hydrering

Forskning i cellulær hydrering har vist at når cellen svulmer opp, utløses en helbredende mekanisme i kroppen. Den er ledsaget av positiv nitrogen-balanse,  proteinsyntese og veksthormonfrigivelse nyttige nivåer, selv eldre mennesker.

CELLULÆR HYDRERING: Resulterer reduksjon av cellesurhet og redusert autoimmun respons, økt fettforbrenning, DNA repa-rasjon, økt motstand mot virus. Gir mindre plager av: Ledd og muskelsmerter, ondt hals, dårlig søvn, dårlig energi, ødem, ubalanser i blodsukker- type 2 diabetes, unormalt blodtrykk og kolesterol nivåer.

Hindrer kronisk dehydrering og dermed kan stå bedre rustet mot alvorlige sykdommer.  

Bedre sirkulasjon og uveksling av O2 og CO

Siden blodplasma inneholder 93 % vann og vanlig kranvann og flaskevann har store grupper av vannmolekyler, hemmer dette sirkulasjon gjennom de fineste blodårer dvs kapillarblod- og lymfesystemet. Siden Fivas drikkevannsystem har små grupper av vannmolekyler, fører dette til økt sirkulasjon gjennom de fine kapillarblod- og lymfe-årer. I disse årer utveksles røde blodceller oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Derved bedres utveksling av oksygen og karbondioksid fra cellene.

Gode smaksopplevelser

Drikkevannet fra Fivas drikke-vannsystem er en nytelse. Vannet brukt til kaffe og te gir også gode smaksopplevelser. Server drikkevannet til alle måltider og med stor stolthet i alle selskaper!

Den gode mersmaken av drikkevannet fra Fivas vannsystem gjør man drikker mye mer vann og dermed får en bra cellehydrering!

Drikkevannsenheten avgir negative ioner i drikkevannet:

Fordeler:

Negative ioner i drikkevann: Nøytraliserer frie radikaler. 

Forbedrer Aerob kapasitet. Revitaliserer cellestoffskiftet. Gir hurtigere restitusjon og hemmer aldringsprosessen. 

Ekstra god smak av all kokt mat med vann fra Fivas drikkevannsystem

Vannet fra Fivas drikkevanns-kran penetrer dypt inn i nærings-midler det er i kontakt med og løser opp næringsmidler betyde-lig mer enn vanlig vann. Derved framkommer det mye mer smak fra kokte grønnsaker, urter, kjøtt, fisk og  alle andre næringsmidler som kokes med vann fra Fivas drikkevannsystem. Anbefaler å bruke dette til te, potetstappe, lapskaus, grønnsakssupper og lammefrikasse.

Bruk Fivas drikkevann-system & belysning

Reduser belastning av stress på din bedrift!

Det er betydelig økt presta-sjonskrav i arbeidslivet. Bak-siden er at dette leder til press og stress for mange, som igjen betyr økt sykefravær. Vi kan minske stressebelastning og sykdom med drikkevann fra Fivas vannrensesystem, som gir bedre cellehydrering. I tillegg brukes et av markedets mest behagelige og avstressende kontorbelys-ning. Det utløser antistresshor-monet serotonin og er mot-pol til stresshormonene kortisol og adrenalin. Serotonin er også råstoffet for sovehormonet melatonin.   

Finere planter og blomster- hjem/jobb

Plater/ blomster stortrives med vann fra Fivas vannsystem, siden vannet har samme frekvens som er i plantenes fotosyntese, bølgelengde (4-14 micron).

FANTASTISK MULTIFILTER: 

Dusj/badefiltre/filter for vaske frukt, grønnsaker og til akvarier og plantevanning 

Multifilter mange bruksområder

Avbildet multifilter hører til eliten av avansert top- kvalitets filtreringsteknologi produkter. Det kan brukes på kaldt og varm vann og har kapasitet på hele 24.000 L vann. Det fjerner klorin og helseskadelige desinfeksjons-biprodukter (THM), plantevernmidler, alger, mugg, rust og lukt. Det filtrer partikler ned til 100 my. Multifilteret tar liten plass i et dusjkabinett og hurtig og enkel å montere selv.  

Multi- dusjfilter beskytter kroppen effektivt mot klorrester

Multifilteret brukt som dusjfilter fjerner klorrester og helseskadelige trihalometaner. Vannet fra dusjfilteret gir sunnere, mykere og mer håndterbart hår. Dusjfilteret som eksponerer vannet med negative ioner nøytraliserer en del av frie radikaler og hindrer bakterievekst i dusjhodet. Unngå mulig helseskade med lange varme dusjer. Med varmt vann fordampes klor og klors biprodukter. Varmt vann åpner hudporene slik at klorrester kommer i direkte kontakt med huden og overføres direkte i blodstrømmen og huden. 10 minutters varm dusj med klorholdig vann tilsvarer å drikke 8 L klorholdig vann.             

Multi-dusj-badefilter gir skånsomt vann mot sensitiv hud og hudallergi

Bade/dusj filteret brukes for babyer/ barn/ voksne er ypperlig til dusjing/bading med sensitiv hud, hudallergi eller skadet hud. Det gir mindre plager med hudkløe, rødhet eller akne.

Dusjing/vasking av kjæledyr  Multifilteret er gunstig å bruke for vasking /dusjing av kjæledyr med eller sensitiv hud /hudallergi.  

Dusj/ansiktsvann fra multifilteret er gunstig for hud og hår

Vann fra multifilteret i dusj hindres klor å ødelegge den beskyttede cor tex i håret Klorholdig vann gjør håret får splittende ender. Vannet fra Multifilteret er ypperlig til ansiktsvask og make-up fjerning. Slikt vann opprettholder hårets naturlige glans og tekstur og øker elastisitet og minsker problemer med  håravfall og flass. Ansikts- og håndvask eller dusjing med vann fra multifilteret gir god hudpleie. 

Multifilteret koblet til vanninntaket til vaskemaskin gir bedre kles- og sengetøyvask

Multifilteret avgir negative ioner i vannet og hindrer bakterievekst. Vannet som passerer gjennom multifilteret vil også trenge dypere inn i alt det er i kontakt med. Følgelig blir vaskeresultatene bedre med dette filteret enn uten.

Vann fra multifilteret gir fine grønne planter og blomster

Vannes blomster/ planter med vann fra multifilter, vil du  oppdage at de vil vokse mer og bli mer vitale siden de stortrives med dette vannet Det er naturlig siden planter stortrives med vann som har  samme bølgelengde som er i fotosyntesen.

Fivas kontorbelysning

LYSTEKNOLOGI

Hva mer kan en ønske seg av belysning? 

Behagelig,  Kan forbedre livskvalitet, søvn og helse,  Avstressende,  Humørstimulerende,  Lære- og hukommelsesfremmende,  Øker våkenhet og konsentrasjon,  Gir energioverskudd på og etter jobb. Det er våre pålitelige og høykvalitets T5 fullspektrum dagslys med 15 års god erfaring!

Lysets biologiske effekt på mennesket er blitt ignorert!

Uten sola ville det ikke vært liv på vår planet. Vår døgnrytme er utviklet og tilpasset dagslyset og nattemørket dvs. lyset. Dette stadfester neuro-forsker Ivy Cheung ved Northwestern University of Medicine  "Lyset er den mest synkroniserende middel for hjernen og kroppen. Egne følere i netthinnen reagerer på dagslyset, men når dags-lysspekteret uteblir, slik som vanlig belysning ikke har, forbereder hjernen kroppen kveldstid ved å lekke ut sovehormonet melatonin ut i blodbanen. Ut over arbeidsdagen nedsettes derfor konsentrasjon, våkenhet, prestasjon og energi-nivå og seinere søvnkvaliteten. Melato-ninlekkasjen undertrykker også hypo-fysens egne hormonsignaler til å aktivisere sine endokrine kjertler: Følgelig får skjoldbrusk- kjertelen nedsatt aktivitet og fører til lavere stoffskifte og dermed vektøkning over tid. Binyrer får redusert utskillelse av adrenalin. Redusert aktivitet av bukspyttkjertelen gjør at insulinet synker og blodsukkeret stiger. 

    

 

L.L T5 fullspektrum dagslys gir helsfordeler og riktig døgnrytme

I netthinnen er det egne fotoreseptorer kalt melanopsiner, som kun reagerer på spesifikke bølgelengder i det blå dagslyset. Fra netthinn-ens melanopsiner går det egen nervekanal til vår biologiske klokke SCN inne i hodet. Når melan-opsiner fanger opp disse bølgelengdene i det blå dagslyset, oppfattes SCN dette som morgen/ dagtid. Da aktiverer SCN pinealkjertelen til full utløsning av hormonet serotonin ut i blodbanen og øvrig lagres i fordøyelseskanalen. Ved nattes-tid omgjør pinealkjertelen noe av serotonin til sovehormonet melatonin. som også er kroppens kraftigste antioksidant og eliminerer forstadier av kreft. Derfor et er et viktig at vi gjennom fullspektrum dagslys eksponering stimulerer pinealkjertelen produsere serotonin. På denne måten styrker naturlig dagslys og fullspektrum immunsystemet.  

L.L T5 fullspektrum dagslys brede lysspekter er til stor nytte for oss!

LifeLite (L.L) T5 fullspektrum dagslys har et bredt sammenhengende lysspekter på tilsvarende måte som naturlig daglys. Når SCN mottar signaler fra melanopsiner og utløser serotonin ut i blodbanen via pinealkjertelen på morgenen, synkroniserer hjerne og kropp døgnrytmen. Denne synkronisering er viktig siden immunsys-temet har et forsvar mot skadelige mikroorga-nismer, fremmende molekyler eller ondartede transformerte celler må koordineres over en 24 timers periode for å oppnå optimal effekt.  Dermed legger disse fullspektrum dagslysene et grunnlag for at immunsystemet blir optimalt.  

Serotonin fantastiske gode egenskaper:  Virker beroligende, humørstimulerende, lære og hukommelsesfremmende, øker våkenhet og konsentrasjon. Serotonin er en kjemisk bud-bringer som tillater kommunikasjon mellom nerveceller og øker vår kognitive evner og prestasjoner. 

OPTIMAL KONTORBELYSNING: Dagslys eksponering fra vindu gir bedre aktivitet, livskvalitet og søvn!

Impact of windows and daylight exposure on overall health and sleep quality of Office workers av: Phillis C. Zee. M.D. professor i neurologi og søvnforsker ved Norwestern University Chicago sier Kontorarbeidere er en gruppe som er i fare, fordi de vanligvis er innen-dørs ofte og uten tilgang til naturlig  dagslys hele dagen: Studieresultatene bekrefter at naturlig dagslys har sterke effekter på helsen. (ikke solstråling, men naturlig dagslys gjennom vindu.) Kontorarbeidere med mer eksponering av naturlig lys hadde bedre søvn og livskvalitet, lenger søvn og var mer fysisk aktive sammen-lignet med de som ikke hadde det. Eksponering med  L. L. T5 fullspektrum dagslys kan forbedre prestasjon, livskvalitet og søvn. L.L T5 bør være førstevalg til kontor og skoleundervisning og er bedre enn LED lys for L.L T5 er betydelig nærmere naturlig dagslys.  

Lysblokk 6

Hold! Under bearbeiding Her kommer ny info.  

Vanlig belysning gir mer stress og sykefravør og mindre produktivitet

Når spesifikke lysbølger i det blå lysspekter uteblir i netthinnen, opphører signaler fra melanopsiner til vår biologiske klokke. Den biologiske klokke SCN oppfatter lyset som kveldslys og påvirker pinealkjertelen lekker sovehormonet melatonin ut i blodomløpet selv på dagtid. Antistresshormonet skulle vært utløstpå dagtid og ballansert mot "på andre siden av vektskåla" stresshormonet cortisol som kun følger fast døgnrytme. Siden vanlig belysning ikke utløser serotonin blir stressbe-lastning på arbeidsplassene høyere og ut over dagen går prestasjon ned pga av større mengde av sovehormonet melatonin.    

Lysblokk 7

Hold! Under bearbeiding Her kommer ny info.  

Lysblokk 8

Siden vanlig kontorbelysning (kaldt eller varmhvitt) mangler spesifikke bølgelengder i det blå lysspekter, uteblies signaler fra fotoresep-torene -melanopsiner i netthinnen til vår biolo-giske klokke SCN i hjernen. Den videresender impulser til pinealkjertelen, som ligger midt i hjernen, til utløsning sovehormonet melatonin i blodomløpet selv på dagtid. Det gjør man blir mindre konsentrert og produktiv ut på dagen med vanlig kontorbelysning (kaldt eller varmt lys).

9 Tilgjengelighet av: LifeLite (L.L) T5 høykvalitet's fullspektrum dagslys

Dimensjoner Lengde; 1149mm 28 og 54 watt. Lengde:1149mm 35 og 49 watt

10 Bruk behagelig, avstressende lys og forlat jobben med mer overskudd!

Vi har markedets mest behagelige og avstres-sende kontor- og punktbelysning med optimal klarhet, beste fargegjengivelse og minimal refleks.  Lyset virker også humør-stimulerende, lære- og hukommelses-fremmende. Dette er selvfølgelig det ypperste lyset for kontorer,  klasse- og barnehagerom, SFO og punktbelysning i industri, service- og håndverkslokaler. Lyset er nær det naturlige biologiske lyset mennesket har utviklet og tilpasset seg. Det fremmer utløsning av vårt antistresshormon serotonin, som er råstoffet pinealkjertelen bruker for å lage sovehormonet melatonin. Følgelig er dette lyset positivt mot søvnproblemer. 

 

 

11 Populær Multiflexlampe

Praktisk flerbrukslampe med tre fargein-stillinger og tre styrkenivåer: Dagslys, kvelds-lys og kraftig arbeidslys. Lysarmen er fleksibel og kan stilles i alle posisjoner. Lampa gir overlegen skarphet, kontrast og fargegjengivelse og egner seg ypperlig på kontoret, som leselys i kosekroken hjemme eller som arbeidslys til profesjonelle aktører med mye detaljarbeid, som make-up negledesignere, optikere, urmakere,  syersker, tekst korrektører, regnskapsførere eller lysbehandling. 

 

 

   

 

12 Lese, lystterapi- og luftrenser pære

«SUNNY AIR» Er en E27 fullspektrum dagslyspære som reduserer svevestøv i rommet. Lyspæra kan også brukes til lysterapi eller ha et godt meget behagelig leselys som stresser deg ned.  "Sunny Air" passer ypperlig i bruk til Ikeas fine design gulvlampe Hektar. "Sonny Air" er skrudd inn i Hektar lampa som vist på bildet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED LYSTEKNOLOGI

Bay & High Bay: Shoppingsentra, utstilling, industri, service, lager- og sportshaller.

Stadium flom belysning

Flate LED paneler

Høykvalitets produkter med kundetilpassede løsninger og lysberegninger.  

Runde Bay & High Bay LED

Anvendelsesområde: Shoppingssentra, salgs, service, industri- og sportshaller og annen innendørs belysning. 

Tilgjengelig i: 80, 100, 120, 150, 200, 240 og 300 W, IP65, 12.000-45.000 L, 3000-7000 K, Livslengde>50.000  timer. Montering: Hengende i krok eller brakett.

 

UFO design bay & highbay LED. Patentert design, Model GK, Blendingsbeskyttelse: UGL<19

Anvendelsesområder: Shoppingsentra, sport, utstilling, salg, service- og produksjon /industri-haller 

Tilgjengelig i: 60, 100, 150 og 200 W, IP65, 3000-7000 K,  7.800-26.000 L, CRI >80, Livslengde >50.000 timer. Montering hengende i kjetting eller brakett.  

UFO design bay & highbay LED. Patentert design, Model GK, UGL<22

Anvendelsesområder: Shoppingsentra, sport, utstilling, salg, service- og produksjon /industri-haller 

Tilgjengelig i: 60, 100, 150 og 200 W, IP65, 3000-7000 K,  7.800-26.000 L, CRI >80, Livslengde >50.000 timer. Montering hengende i kjetting eller brakett.  

Stadium LED flombelysning til sportsareaner

LED flombelysning 500, 600, 1000 og 1200 W, IP65, 5000- 6500 K, CRI>70  65.000-165.000 L,  Livslengde >50.000 timer

Runde LED flombelysning montert i lysmaster på fotballarenaer

LED flombelysning i 500, 600, 1000 og 1200W, IP65. 3000-6500 K CRI>70, 65.000-165.000L. Garanti 5-7 år.  Livslengde >50000 Timer

Rektangulære og runde LED flombe-lysning til sportsareaner

Rektangulær LED flombelysning: 600, 900, 1000 og 1200 W, IP 65, 70.000-165.000 L, CRI >70,  Strålevinkel 10, 25, 60, 120 og 90 grader, Garanti 5-7 år, Livslengde > 50.000 timer

Runde LED flombelysning: 500, 600, 1000, 1200W, IP 65, 65.000- 165.000 L, CRI >70, Strålevinkel 10, 25 og 60 grader. Garanti 5-7 år, Livslengde 50.000 timer

VÅR LYSTEKNOLOGI

FIVAS LYSTEKNOLOGI

Kontor- Skole/ Undervisning- Industri/Lager-og Stadium flombelysning

Linear LED Bay, model GK130, aluminium hus og PC deksel

Anvendelsesområder: Fabrikasjonslokaler, skoler, shoppingsentra, lagerhaller og undergrunnsbaner.

Tilgjengelig i: 50, 60, 80, 100 og 120 W, 3000-6500K, Lysutbytte hhv 6500/7500/ 10.400/13.000 og 15.000 L, IP 65, CRI >80. Lengde 600/ 900/ 1200 og1500 mm.  Hengende i wire. Livslengde > 50.000 timer

Linear LED High Bay, model GK115, aluminium hus, deksel PC

Anvendelsesområder: Fabrikasjonslokaler, skoler, shoppingsentra, sport, service, utstilling-og lagerhaller. 

Single linear rekke i: 50, 100,150, 200 og 250 W, Lysutbytte hhv: 6.500/13.000/19500/26.000 og 32.000L, 3000-6500K, CRI>80,  Bredde 144 mm. lengde hhv. 353/ 620/ 887/1154 og 1421 mm. Lysstrålevinkel: 60/90 eller 140 grader. Fastmontert eller hengende i wire. Livslengde >50.000 timer.

Dobbel linear rekke i: 300, 400 og 500 W. Lysutbytte hhv 39.000/52.000 og 65.000 L. Bredde 173 mm. lengde hhv. 947/1214 og 1481 mm. Lysstrålevinkel 60/90/140 grader. Fastmontert eller hengende i wire, Livslengde > 50.000 timer. 

  

Linear LED High Bay, model GK271, aluminium hus, deksel PC

Anvendelsesområder: Fabrikasjonslokaler, skoler, shoppingsentra, sport utstilling, salg, service- og lagerhaller, 

Tilgjengelig single linear rekke i:  50, 100, 150 og 200, 250 og 300W, Lysutbytte hhv. 6500/13.000/19500/26.0000 og 32.000 L, 3000-7000 K, CRI >80, Bredde 142 mm, lengde hhv. 329/624/919/1214/1509 og 1804 mm.  Hengende i krok eller fastmontert. Livslengde > 50.000 timer

Tilgjengelig i dobbel linear rekke i: 100, 200 og 300W, Lysutbytte hhv. 13.000, 26.000 og 39.000 L. Bredde 292mm, Lengde hhv. 329/ 624 og 919 mm. Fastmontert. Livslengde >50.000 timer 

LED Flat Panel 600 x 600 x 11 mm

Tilgjengelig i: 36/ 48/ 54 og 72 W.  3000-6500 K, CRI 75-91, Lysutbytte hhv. 2900-3200 /3800-4300 /4300-4900/5700-6500L. Livslengde>50.000 timer

LED Flat Panel 600 x 300 x 11 mm

Tilgjengelig i: 18 og 30W,  3000-6500K, CRI 75-91, Lysutbytte hhv: 1400-1600/ 2900-3200 L. Livslengde >50.000 timer

LED Flat Panel 1200 x 600 x 11 mm

Tilgjengelig i: 54, 72 og 95W, 3000-6500 K, CRI 75-91, Lysutbytte hhv. 4300-4900/ 5600-6500/ 7600-8500 L  Livslengde <50.000 timer 

LED Flat Panel: 1200x 300 x 11 mm

Tilgjengelig i: 36/48/54 og 72W, 3000-6500K, CRI 75-91, Lysutbytte hhv: 2800-3200/3800-4300/ 4300-4900 og 5600-6500L. Livslengde > 50.000 timer

Utenpåliggende LED Panel i tak

Lysstyrke og data: Hhv. 36/48/54 og 72W, 3000-6500K, CRI 75-91, Lysutbytte hhv. 2.800-3200/3800-4300/4300-4900L og 5600-6500 W, Livslengde >50.000 timer

Runde flatpanel ø 180/240/300 x 15

Lysstyrke/data:  10/18 og 24 W, 3000-6500K, CRI 75-91, Lysutbytte hhv: 700-900/ 1400-1600 og 1800-2000W, Livslengde >50.000 timer 

Om oss  

Om oss (mal)

Fivas visjon, filosofi og forretningsområde i dag er: «Miljøvennlige, innovative, pålitelige og helsebringende produkter til mennesker». Vi har over 25 års kompetanse med å tilby produkter og tjenester innenfor områdene vannrensing  og kontor belysning. Det har hjulpet en rekke fornøyde kunder med å oppnå en mer behagelig og avstressende arbeidsplass,  mer overskudd på og etter jobb. Vi er opptatt av god kvalitet og at du som kunde blir helt fornøyd med det vi leverer. Våre innarbeidede rutiner og unike bransjeekspertise gjør oss til en solid samarbeidspartner du kan stole på og har solide internasjonale samarbeidspartnere.

Vi kan også nevne at Fivas har over 20 års solid erfaring fra et annet forretningsområde til nasjonale og internasjonal offshore /onshore prosjekter som multidisiplin/pakkeingeniør. 

Avslutningsvis kan nevnes at i 2016 publiserte vi et meget omfattende dokument om dagslyset og pinenalkjertelens betydning for oss. Grunnlaget til dette dokumentet var rapporter fra kjente medisinske forskningsuniversiteter i Europa og USA.  

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.