Velkommen til Fivas

Vi feier 30 år!

Reduser stressbelastning og sykefravær, øk prestasjon og energioverskudd på og etter jobb med vår kontorbelysning!  

Copyright©

All pages on this website are copyright ©

Tekst123

Vår visjon og produktprioritering: 

Vårt drikkevannssystem: Består av et patentert filtersystem som gir naturlig, sikkert, velsmakende drikkevann med viktigste grunnlag for god helse og vitalitet: Effektiv cellehydrering! Dessverre lever mange mennesker helt uvitende de har kronisk dehydrering.  I hht. internasjonal kjent doktor og forfatter Batmanghelidj er kronisk dehydrering en av de større årsaker til smerter og sykdom. Han utgav internasjonal bestselger bok på 15 språk "Your body's many cries for water". Budskapet hans var sørg for god cellehydrering. Det forhindrer mange av våre sykdommer. Imidlertid må vi også ta hensyn til at kroppen er skapt for bevegelser. Man får ikke god helse bare av bra cellehydrering og spise sund mat. En må bevege seg daglig minst 30 minutter helst i hurtig gange og ellers ikke være lenge sittestillende. Suppler gjerne med inntak av magnesium, vitamin C og eventuelt D.  Dette er gode virkemidler mot høyt blodtrykk, som er en folkesykdom i dag.  Det patenterte drikkevannsystemet har kapasitet på 6000 Liter og gir alltid nydelig drikkevann. Brukes dette vannet ved koking av mat, smaker maten merkbart bedre.  Be om tilbud på vårt pålitelige og sikre drikkevannsystem. 

Vår behagelige fullspektrum dagslys kontorbelysning: Det er  mye lik naturlig daglys med et bredt sammenhengende lysspekter. Det gir korrekte impulser til hjernen og aktiverer våre endokrine kjertler på riktig måte. Dette fremmer stoffskiftet og immunsystemet. Lysene er behagelig og gir energioverskudd på og etter jobb. De kan forbedre livskvalitet, prestasjoner, og søvn.  De er brukt av Universitet i Norge siden 2005.  De er en av blant Europas beste kontor- og skolebelysning! Dette må deres bedrift/kommune/skole prøve helt uforpliktende! Ta kontakt med oss!

Med andre ord: Vi satser på produkter som gir godt naturlig vann og lys som spiller på lag med vår helse og ikke tilpasset etter kostnadseffektive prinsipper. Det betyr ikke at våre produkter er dyre! 

FIVAS UNIKE DRIKKEVANNSYSTEM 

Drikkevann

Drikkevannsystemets virkemåte og cellulær hydrering 

Drikkevannet eksponeres av det infrarøde spekteret FIR (far infrared) Fivas drikkevannsystem skiller seg fra tradisjonelle drikkevannfiltre. I tillegg til å rense drikkevannet for forurensinger fra ledningsnett og kjemikalierester fra kommunale vannverk, eksponeres drikkevannet av det infrarøde spekteret FIR (far infrared) i en patentert drikkevannsprosessenhet. FIR eksponeringen av drikkevannet reduserer store grupper (Cluster) av vannmolekylene til små grupper (Micro-Cluster). Cellemembranen har egne vannkanaler inn til cellen. Gjennom denne passasjen går kun ett og ett vannmolekyl. Følgelig går små grupper av vannmolekyler betydelig lettere gjennom passasjen og gir vesentlig bedre cellehydrering. Vi har hatt årelange tester av dette drikkevannet på grønne planter og blomster. De bekrefter at små grupper av vannmolekyler gir frodigere og vakrere planter og blomster sammenlignet med vanlig kranvann.    

Cellulær hydrering's hovedfunksjoner er: Oppløse og holde næringsstoffer i kolloidal form (suspensjon) - Transportere næring til cellene - Fjerne metabolsk avfall - Fjerne miljøgifter- Aktivere cellulær energi. Med bare disse elementer så skjønner en hvor viktig cellulær hydrering er for din helse!

Væske/Elektrolyttbalanse: Drikkevannsystemet fjerner ikke mineraler som er i vannet.  Disse mineraler er elektrolytter. Når de kommer sammen med biologisk vannet i cellene, blir det elektrisk energi. Balansen mellom elektrolytter og biologisk vann i cellene er kritisk for å opprettholde riktig ladning av cellene. Essensielle elektrolytter (salter) er natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfat, sulfat og klorid. Elektrolyttene er ansvarlig for hydrering, blodets pH, hormon syntesen (de endokrine hormoner), muskel sammentrekning, nerveimpulser, fordøying og avgiftning.

Drikkevannsystemet avgir negative ioner til vannet: Høy konsentrasjon av negative ioner i vannet har følgende gunstige helseeffekter: - Forbedrer aerob kapasitet, (dvs. Forbedrer evnen til å være aktiv over lengre tid med relativ høy intensitet) - Revitaliserer cellestoffskiftet - Hemmer aldringsprosessen med å nøytralisere  frie radikaler - Forbedrer energinivå.

Drikkevannsystemet har in-line post steril filter mot patogene bakterier: Dette sterile filteret er også helt unikt. Det garanterer effektiv hindring av alle patogene (sykdomsfremkallende) bakterier er i drikkevannet. Filteret er produsert i hht ISO 13485, som er høyeste kvalitetsstander på markedet i dag.

Kontakt oss nå! Dette enestående konseptet har tatt mange år å komme fram til.  Nå i 2019 kan vi endelig tilby dette systemet på markedet.  Drikkevannsystemet er gjennom et internasjonalt samarbeid på sitt beste! 

Fivas drikkevannsystem

Fivas drikkevannsystem

Spesiell egenskaper: Meget godt og sikkert drikkevann gjør man drikker betydelig mer vann. Drikkevannet eksponeres av det infrarøde spekteret FIR (Far infrared), som reduserer antall vannmolekyler i drikkevannet til Micro-Cluster. Samtidig avgis det negative ioner til drikkevannet som nøytraliserer frie radikaler. 

Helsefordeler: Gir riktig  celle-hydrering, bedrer sirkulasjon i kapillarblod- og lymfeårer, øker cellestoffskifte, bedre fjerning av toksiner i kroppen, gir mer energi, revitaliserer cellestoff-skiftet, kan hemme aldrings-prosessen og forbedre aerob kapasitet.    

Beskrivelse

Systemet består av en prosess-enhet og et in-line steril filter med stor kapasitet. De tar liten plass under kjøkkenbenken og sammenkobles med egen drikke-vannskran. In-line steril filter stopper alle patogene bakterier i vannet. Vannrørledningsnettet er ofte gammelt hvor det er biofilm-bakterier. De danner et kollektivt beskyttende filmbelegg, som er resistent mot klor, men stoppes av vårt sterilfilteret. Hoveden-heten reduserer store grupper av vannmolekyler til små, fjerner partikler, dårlig lukt og smak, klorrester, helseskadelige VOC- og biprodukter av klor som trihalometaner (THC). 

Infrarøde spekteret FIR

Det infrarøde spekteret FIR (far infrared) i sollyset er det sun-neste og sikreste lysspekter vi mottar fra jorda og er 80 % av varmeenergien vi mottar fra sola. FIR gir regnvannet den livgivende kraft og vitalitet til alt som gror på denne jord. I vår drikkevanns-enhet eksponeres drikkevannet av det infrarøde spekter FIR i område 4-14 Micron. Det reduse-rer store grupper av vannmole-kyler til små grupper hhv fra Cluster 7-25 stk. til Micro-Cluster 5-7 stk vannmolekyler. FIR område 4-14 Micron er plante-nes fotosyntese. 9-10 Micron er det mest passende FIR spekter for mennesket, som vi mottar og utstråler. 

Aquaporins vannkanaler i cellemembran

Vann inn i kroppens celler går gjennom egne vannkanaler i cellemembran og kalles Aquaporins. I disse kanaler går bare et og et vannmolekyl inn til cellen. Kran- og flaskevann har store klaser av vannmolekyler - Cluster 15-25 stk. De går tregt gjennom Aquaporins. Små klaser av vannmolekyler Micro-Cluster 4-7 stk. går lett gjennom Aquaporins. 

Hva skjer når cellene blir dehydrert ?

Når cellene bli dehydrert kom-mer frie radikaler lett inn i kroppen og ødelegge cellene våre og DNA kopiering. Når cellene ikke kopieres riktig, fører det også til mindre motstand mot virus og økt aldring. Nesten alle symptomer på aldring er resultat av cellulær dehydre-ring som følge av frie radikaler. Både vanninntak og tørstfølsomhet avtar med alderen og det gjør også mental funksjon. Mange psykiske lidelser og sykdommer er knyttet til hjernens dehydrering, noe som reduserer effektiviteten inn og ut av cellene.  Siden utallig mennesker er kronisk dehydrer-te, er det ikke rart at flere blir demente. Hjernen er 85% vann og er svært følsom for endringer i vanninnholdet.   

Viktigheten av cellulær hydrering

Forskning i cellulær hydrering har vist at når cellen svulmer opp, utløses en helbredende mekanisme i kroppen. Den er ledsaget av positiv nitrogen-balanse,  proteinsyntese og veksthormonfrigivelse nyttige nivåer, selv eldre mennesker.

CELLULÆR HYDRERING: Resulterer reduksjon av cellesurhet og redusert autoimmun respons, økt fettforbrenning, DNA repa-rasjon, økt motstand mot virus. Gir mindre plager av: Ledd og muskelsmerter, ondt hals, dårlig søvn, dårlig energi, ødem, ubalanser i blodsukker- type 2 diabetes, unormalt blodtrykk og kolesterol nivåer.

Hindrer kronisk dehydrering og dermed kan stå bedre rustet mot alvorlige sykdommer.  

Bedre sirkulasjon og uveksling av O2 og CO

Siden blodplasma inneholder 93 % vann og vanlig kranvann og flaskevann har store grupper av vannmolekyler, hemmer dette sirkulasjon gjennom de fineste blodårer dvs kapillarblod- og lymfesystemet. Siden Fivas drikkevannsystem har små grupper av vannmolekyler, fører dette til økt sirkulasjon gjennom de fine kapillarblod- og lymfe-årer. I disse årer utveksles røde blodceller oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Derved bedres utveksling av oksygen og karbondioksid fra cellene.

Gode smaksopplevelser

Drikkevannet fra Fivas drikke-vannsystem er en nytelse. Vannet brukt til kaffe og te gir også gode smaksopplevelser. Server drikkevannet til alle måltider og med stor stolthet i alle selskaper!

Den gode mersmaken av drikke-vannet fra Fivas vannsystem gjør man drikker mye mer vann og dermed får en bra cellehydrering!

Drikkevannsenheten avgir negative ioner i drikkevannet:

Fordeler:

Negative ioner i drikkevann: Nøytraliserer frie radikaler. 

Forbedrer Aerob kapasitet. Revitaliserer cellestoffskiftet. Gir hurtigere restitusjon og hemmer aldringsprosessen. 

Ekstra god smak av all kokt mat med vann fra Fivas drikkevannsystem

Vannet fra Fivas drikkevanns-kran penetrer dypt inn i nærings-midler det er i kontakt med og løser opp næringsmidler betyde-lig mer enn vanlig vann. Derved framkommer det mye mer smak fra kokte grønnsaker, urter, kjøtt, fisk og  alle andre næringsmidler som kokes med vann fra Fivas drikkevannsystem. Anbefaler å bruke dette til te, potetstappe, lapskaus, grønnsakssupper og lammefrikasse.

Bruk Fivas drikkevann-system & belysning

Reduser belastning av stress på din bedrift!

Det er betydelig økt presta-sjonskrav i arbeidslivet. Bak-siden er at dette leder til press og stress for mange, som igjen betyr økt sykefravær. Vi kan minske stressebelastning og sykdom med drikkevann fra Fivas vannrensesystem, som gir bedre cellehydrering. I tillegg brukes et av markedets mest behagelige og avstressende kontorbelys-ning. Det utløser antistresshor-monet serotonin og er mot-pol til stresshormonene kortisol og adrenalin. Serotonin er også råstoffet for sovehormonet melatonin.   

Finere planter og blomster- hjem/jobb

Plater/ blomster stortrives med vann fra Fivas vannsystem, siden vannet har samme frekvens som er i plantenes fotosyntese, bølgelengde (4-14 micron).

NY CH

Dehydrering  av celler en av hovedårsakene til sykdom!  

Innledning: Et voksent menneske består av 60% vann og 2/3 av vannet er inne i cellen kalt det intracellulære. Resten det ekstracellulære er vannet mellom cellene,  i blodplasma - og lymfene. Vannet trengs for å eliminere avfall og fremføre næring i tillegg å regulere billioner av andre aktiviteter i kroppen. 

Mange mennesker er kronisk celledehydrert skyldes uvitenhet: Den er årsak til de fleste smerter og degenerative sykdommer i menneskekroppen. Faktisk er det  et svimlende antall mennesker som er sterkt dehydrert på celle nivå (det intracellulære) og har nesten ingen ide om det. Mange tror de er hydrerende ved å drikke kaffe , te, juice, brus og til og med øl. Ingen ting kunne være lenger fra sannheten. Disse drikkene har en vanndrivende effekt. 

Dr. F. Batmanghelidj verdenskjente bøker om utilsiktet kronisk dehydrering. Han forsket i 25 år utelukkende på konsekvenser av utilsiktet kronisk dehydrering. På dette grunnlag utgav han flere internasjonale bestselgende bøker om utilsiktet kronisk dehydrering som" Your Body's Many Cries for water" (utgitt på 15 språk) og "Obesity, Cancer and Depression".  De vel kjente sykdommer som er referert nedenfor har flere årsaker som kosthold, mosjon, arv og miljø. Imidlertid mener Dr F. Batmanghelidj at kronisk cellehydrering over lang tid er hovedårsak til følgende sykdommer og tilstander: Allergi, astma. høyt kolesterol, høyt blodtrykk, overvekt, depresjon, kreft, hjerte-karsykdommer, diabetes,  sukker/ karbotrang, nedsatt intelligens og hjernefunksjon, følelsesmessig og sosiale problemer og dårlig syn.

Hjernen består av 85% av vann og er svært følsom for endringer i vanninnhold Både vanninntak og tørstfølsomhet avtar med alderen og det gjør også metal funksjon. Mange psykiske lidelse og sykdommer er knyttet til hjernens dehydrering, noe som reduserer effektiviteten av transport inn i og ut av celler. Når et svimlende antall mennesker er kronisk dehydrerte, er det ikke rart at eldre personer blir demente og har Alzheimer. Dette skjer sannsynlig gjennom gradvis uttørking av vår hydrolyse hjerne. Hjernen som består av 85% av vann, er svært følsom for endringer i vanninnholdet. 

Viktigheten av cellulær hydrering: Svært få er klar over at cellulær hydrering er avgjørende for bra helse og velvære. Cellulær hydrering er fornying av vannet inne i cellene. Forskning på cellulær hydrering har vist at når cellene svelles opp. trigges det en  oppbyggende healing stoffskifteprosess. Den er etterfulgt av en positiv nitrogen balanse, protein syntese og utløsning av veksthormoner, som selv eldre personer drar nytte av. Cellulær hydrering resulterer i reduksjon av syrenivå i cellene, redusert  autoimmun respons, økt fettforbrenning, DNA reparasjon og økt motstand mot virus. Hydrering av cellen er betingelsen for at celler skal gro, reprodusere og overlever. Cellulær dehydreringer hovedårsak til sykdom. 

Riktig cellehydrering av er avhengig å drikke rette type vann! Drikkevann fra springen eller lagret flaskevann gir utilstrekkelig cellehydrering. Forklaringer  er gitt tidligere. Det skyldes at vanlig kranvann eller flaske vann er har store klaser av vannnmolekyler15-25 stk. i klaseform. Derimot drikkevann fra grunn fjellbekk eksponert av sollyset og fra Fivas drikkevannsystem har 4-7 vannmolekyler som gir riktig cellehydrering.  

Når sollyset infrarøde spekter FIR  (far infrared) eksponerer grunt vann, dannes små kjeder av vannmolekyler 4-7 stk. kalt Micro-Cluster.  Kranvann har store kjeder av vannmolekyler 15-25 stk. kalt Cluster.

 

 

 

 

 

Problem med kran- og flaskevann 

Problem

Kran og flaskevann: Problem med vanlig kranvann og kjøpe-flaskevann er de er fra dyp vannkilde uten tilførsel av sollyset. Deretter er kranvannet distribuert og lagret i et stort rørnett i total mørke, mens flaske-vann er vann hos produsent/ butikk lagret i kunstig belysning ekstremt forskjellig fra sollyset. Felles for begge kilder de har vannmolekyler som er i store grupper  i Cluster form 15-50 stk. -borevann mest. De store grupper av vannmolekyler kommer tregt gjennom cellemembranens vannkanaler og inn til cellen og gir dårligere cellehydrering.

Drikkevannet i Fivas drikkevannsystem: Kranvannet eksponeres av det infrarøde FIR spekter 4-14 mikron i drikkvannsystemet. Dette reduserer de store grupper av vannmolekyler (Cluster) i til små (Micro-Cluster). Micro-Cluster vannmolekyler går lett gjennom vannkanaler i cellemembran og inn i cellen og følgelig riktig cellehydrering. For øvrig ble FIR eksponering brukt av NASAS astronauter på 80 tallet for å få den mest ideelle kondisjonstrening av hjerte og blodårerpå dere lange romferder.

FANTASTISK MULTIFILTER: 

Dusj/badefiltre/filter for vaske frukt, grønnsaker og til akvarier og plantevanning 

Multifilter mange bruksområder

Avbildet multifilter hører til eliten av avansert top- kvalitets filtreringsteknologi produkter. Det kan brukes på kaldt og varm vann og har kapasitet på hele 24.000 L vann. Det fjerner klorin og helseskadelige desinfeksjons-biprodukter (THM), plantevernmidler, alger, mugg, rust og lukt. Det filtrer partikler ned til 100 my. Multifilteret tar liten plass i et dusjkabinett og hurtig og enkel å montere selv.  

Multi- dusjfilter beskytter kroppen effektivt mot klorrester

Multifilteret brukt som dusjfilter fjerner klor-rester og helseskadelige trihalometaner. Vannet fra dusjfilteret gir sunnere, mykere og mer håndterbart hår. Dusjfilteret som eksponerer vannet med negative ioner nøytraliserer en del av frie radikaler og hindrer bakterievekst i dusjhodet. Unngå mulig helseskade med lange varme dusjer. Med varmt vann fordampes klor og klors biprodukter. Varmt vann åpner hudporene slik at klorrester kommer i direkte kontakt med huden og overføres direkte i blodstrømmen og huden. 10 minutters varm dusj med klorholdig vann tilsvarer å drikke 8 L klorholdig vann.             

Multi-dusj-badefilter gir skånsomt vann mot sensitiv hud og hudallergi

Bade/dusj filteret brukes for babyer/ barn/ voksne er ypperlig til dusjing/bading med sensitiv hud, hudallergi eller skadet hud. Det gir mindre plager med hudkløe, rødhet eller akne.

Dusjing/vasking av kjæledyr  Multifilteret er gunstig å bruke for vasking /dusjing av kjæledyr med eller sensitiv hud /hudallergi.  

Dusj/ansiktsvann fra multifilteret er gunstig for hud og hår

Vann fra multifilteret i dusj hindres klor å øde-legge den beskyttede cor tex i håret Klorholdig vann gjør håret får splittende ender. Vannet fra Multifilteret er ypperlig til ansiktsvask og make-up fjerning. Slikt vann opprettholder hårets naturlige glans og tekstur og øker elastisitet og minsker problemer med  håravfall og flass. Ansikts- og håndvask eller dusjing med vann fra multifilteret gir god hudpleie. 

Multifilteret koblet til vanninntaket til vaskemaskin gir bedre kles- og sengetøyvask

Multifilteret avgir negative ioner i vannet og hindrer bakterievekst. Vannet som passerer gjennom multifilteret vil også trenge dypere inn i alt det er i kontakt med. Følgelig blir vaskeresul-tatene bedre med dette filteret enn uten.

Vann fra multifilteret gir fine grønne planter og blomster

Vannes blomster/ planter med vann fra multi-filteret, vil du  oppdage at de vil vokse mer og bli mer vitale siden de stortrives med dette vannet Det er naturlig siden planter stortrives med vann som har  samme bølgelengde som er i fotosyntesen.

Fivas kontorbelysning

LYSTEKNOLOGI

Hva mer kan en ønske seg av belysning?

Kan forbedre livskvalitet, søvn og helse. Er Behagelig, avstressende, humørstimulerende, lære- og hukommelsesfremmende. Øker våkenhet og konsentrasjon. Gir energioverskudd på og etter jobb. Det er våre pålitelige og høykvalitets T5 fullspektrum dagslys.

Lang erfaring med gode referanser!

Våre T5 fullspektrum dagslys har vært i bruk av kjent norsk universitet siden 2005 med gode erfaringer/ referanser! 

 The powerfull effect of light on circadian rhythm  (Nobelprice in medicine 2017)

Lite eller utilstrekkelig eksponering av dagslys på jobb/skole kan forstyrre kroppens klokkesyn-kroniserende funksjoner og medføre søvnproblemer, overvekt, diabetes, depresjoner og bipolar lidelse. 
NOBELSPRIS I 2017: Dårlig eller utilskrekkelig dagslys

Skift ut deres kontor-/skole belysningen med våre fullspektrum dagslys T5! 

Deres belysningen synkroniserer ikke med vår biologiske klokke!

Cirkadisk rytmer: De er et naturlig inneboende tidssystemer i kroppen som regulerer variasjon av biokjemiske, fysikalske og atferdsmessige prosesser med periodisk løpetid på ca. 24 timer. De regulerer funksjoner og nivåer av forskjellige hormoner, søvn og spiserytme og stoffskifte, De endrer effektiviteten av organismer ved å tillate dem å forutse og tilpasse seg forandrede miljøforhold.  De er endogene, selvopprettholdende, vedvarende svingninger i fravær av miljømessige signaler (som lys/mørke syklus) med en periode på ca. 24 timer. De aktiveres og kontrolleres av hypofysen i hodet. 

"Master Clock" SCN (Ref figur nedenfor): Suprachiasmatic Nucleus (SCN) er en liten region av hypotalamus. Fotoreseptorer i netthinnen kalt melanopsiner reagerer på spesifikke bølgelengder i det blå dagslysspekteret. Når melanopsiner eksponeres av de blå bølgelengdene, går signal til SCN gjennom en egen nervekanal kalt retinohypothalamic (RHT) til SCN. Når disse dagslys signalene kommer til  SCN, videresender SCN signal til pinealkjertelen til utløsing av dagslyshormonet serotonin. 

Usynkronisering av "Master Clock og døgnrytme på dagstid:  SCN får ingen signaler fra melanopsiner i netthinnen i eksponering av vanlig belysning, fordi de blå spesifikke bølgelengdene i dagslyset ikke er der. slik som all kaldt- varmhvitt lys, oppfatter SCN derfor vanlig belysning som kveldslys. Det stimulerer pinealkjertelen til å lekke ut sovehormonet melatonin i blodomløpet for å forberede nattesøvn, dvs en melatoninlekkasje  

Melatoninlekkasje: Melatoninlekkasje er en kontinuerlig forstyrrelse av kroppens synkroniserende klokkefunksjon. Melatoninlekkasjen reduserer virkningen av de hormonstimulerende signaler fra hypotalamus til de ulike endokrine kjertler som utløses i blodomløpet. Følgelig gir melatoninlekkasje nedsatt aktivitet av; Skjoldbruskkjertel, binyrer og bukspyttkjertel. Denne nedsatte aktiviteten over lang tid kan sees i sammenheng med de kjente sykdomsproblemer som: Redusert energinivå, vektøkning, diabetes  og depresjon.

Synkronisering av Master Clock (SCN) med Circadiske rytmen på dagtid. Det skjer når vi eksponeres av naturlig dagslys ute eller ekte fullspektrum dagslys på dagtid på jobb eller skole.  (LED dagslys har mangelfullt dagslys og er ikke et   fullspektrum dagslys, som har de viktige stimulerende frekvenser i lyset ). Når melanopsiner oppfatter dagslysspekteret fullspektrum dagslys, gir SCN signal til pinealkjertelen til utløsning av anti-stresshormonet og nervenes kommunikasjons-hormon serotonin og ingen melatoninlekkasje. Hormonet Serotonin har mange gode egenskaper  og er kjemisk budbringer som tillater kommunikasjon mellom nerveceller og øker kognitive evner læring og hukommelse. Følgelig kan fullspektrum daglys bedre prestasjoner og redusere stressbelastning i jobbsammenheng.  

Gode resultater med fullspektrum dagslys på skoler!  Ref rapport:

 Light, Mood and Performance at School - Department of Education of Public works, Australia 

Dette var en feltforskning utført før og etter installasjon av fullspektrum daglys i 8 klasserom i syd Australia. Resultatet bekrefter at fullspektrum dagslys har en  svært stor innflytelse siden evaluering 35 temaer viser hele 34 har positive innflytelse. Konklusjoner at belysning med fullspektrum daglys har en vesentlig positive forskjell på studentenes evne, sinnstilstand og oppførsel, dvs deres generiske prestasjoner på skolen. Fullspektrum dagslys er designet for å avgi  små spor av UVA og mikrospor av UVB og har som figuren nedenfor et bredt sammenhengende lysspekter fra blått til rødt. 

Andre internasjonale forskningsstudier  av fullspektrum dagslys

Andre internasjonale forskningsstudier bekrefter samme resultater som gjort i syd Australia.  Forskningsstudier av kjente personer Birren, Zamkova, Sharon, Neer, Thorington, Wurtman, Kuller, Erikson, Wetteberg, Wolfart og Hathaway bekrefter at eksponering fullspektrum dagslys har en immunilogisk, enzymatisk og antibakteriell resistens mot sykdommer og redusert melatonin og stresshormonet ATCH samt økt akademiske ytelse  og redusert visuell tretthet. Konklusjon av disse forskningsrapporter viser en positive sammenheng med daglysbelysning og akademisk ytelse. God kvalitet av fullspektrum dagslys øker komfort og økt  komfort bidrar til høyere score og faglig ytelse for både lærer og studenter. dvs en vinn vinn.

Topp 1: Vindusarbeidsplass - Naturlig dagslys kan forbedre prestasjon, livskvalitet og søvn!

Studieresultater av kontorbelysning utført av blant annet Phillis C. Zee M.D. professor i neurologi og søvnforsker ved Norwestern Univercity Chicago bekrefter at naturlig dagslys har sterke effekter på helsen. (ikke solstråling, men naturlig dagslys gjennom vindu.) Kontorarbeidere med mer eksponering av natur-lig dagslys var mer fysisk aktive, hadde bedre søvn- og livskvalitet og lenger søvn sammenlignet med de som ikke hadde det.  

Lysspekter: Fullspektrum dagslys T5 er teknisk nærmest naturlig dagslys!

Våre T5 fullspektrum dagslys har et bredt sammenheng-ende lysspekter på tilsvar-ende måte naturlig dagslys gjennom vindu på overskyet dag, men av betydelig mindre styrke. Eksponering av disse T5 fullspektrum dagslys lysstoffrør utløser antistresshormonet og nervenes kommunikasjonshormon serotonin i blodomløpet. LED belysning har ikke de egen-skaper fullspektrum dagslys har, siden det er ikke har hele dagslysspekter. Husk at hver frekvens i det naturlig dagslyset har sin misjon som: Fullspektrum dagslys utstråler små menger UVA som generer nitrogenoksid (NO) på huden på en fordelaktig måte siden nitrogenoksid virker som en naturlig anti-oksidant. Videre viser der seg rødt spekter i fullspektrum dagslys ofte stopper hodepine. (Ref boka "Light medicine of the future av Jacob Liberman O,D, Ph. D).  Rød frekvens 633 blir brukt i lysbehandling til hudfor-bedring, øke hydrering av huden, forbedre hudtone og hjelper huden å kvitte seg med avfallsstoffer.    

TOPP 2: Kontorarbeidsplass med våre T5 fullspektrum dagslys

Arbeidsbelysning med våre T5 fullspektrum dagslys er tilnærmet naturlig dagslys gjennom vindu, men har betydelig mindre styrke.  Man ser godt denne tilnærming siden lyset fra fullspektrum glir i et med naturlig daglys. På dagtid ser en knapt lyset av fullspektrum dags-lys når det er nær en vindusplass. De glir i ett med naturlig dagslys. Disse lysene er flimmer-frie, behagelig og avstressende. Dette føler man umiddelbart på en arbeidsplass med disse lysene, siden det umiddelbart utløses antistress-hormonet Serotonin som har mange fantastiske egenskaper:  Virker beroligende, humørstimulerende, lære og hukommelses-fremmende, øker våkenhet og konsentrasjon. Serotonin er kjemisk budbringer mellom nerveceller og øker vår kognitive evner og prestasjoner! Da er det ikke rart dette er Topp 2 i kontorbelysning! 

Melanopsiner - fotoreseptorer i netthinnen etablerer & vedlike-holder vår biologisk klokke

En liten region av hypotalamus i hjernen kalles SCN Suprachiasmatic Nucleus. Den hjelper å etablere og vedlikeholde vår biologisk klokke  cirkadiske rytmen ved lyssignaler som fanges opp av øyet. Det er Melanopsiner fotoresep-torer i netthinnen som fanger opp lyssignalene. De reagerer kun på spesifikke lysfrekvenser/ bølger i det blå dagslysspekter. Fra melanop-siner til SCN går det en egen nervekanal kalt Retinahypohtalamic (RHT) til SCN. De overfører lyssignalene fra netthinnen til SCN. På bakgrunn av det lysspekteret melanopsiner fanger opp, aktiverer SCN pinealkjertelen midt i hodet til utløsning av hormonene serotonin eller melatonin.  Når melanopsiner blir eksponert av det spesifikke blålysbølger i dagslyset, aktiveres de og sender signal gjennom nervekanalen RHT til SCN. Den aktiverer pinealkjertelen til utløs-ning av antistresshormonet og neurotransmitter serotonin.  Når melanopsiner ikke fanger opp de blå spekteret ved eksponering av lys, oppfatter SCN lyset som kveldslys og stimulerer i stedet pinealkjertelen å lekke ut sovehormonet melatonin ut i blodomløpet for å forberede vår biorytme til kveldstid. Dermed begrepet "melatoninlekkasje".   

Skolerom med fullspektrum daglys bedrer læring, ytelse, konsentrasjon

Fullspektrum dagslys burde helt naturlig være førstevalget i alle rom på barnehager, skoler og all undervisning. Konklusjonen fra all internasjonal forskning viser det er en positive sammenheng med dagslysbelysning og akade-misk ytelse. God kvalitet av fullspektrum dagslys slik som våre T5 øker komfort og økt komfort bidrar til høyere score og følgelig ytelse for både lærer og elever/studenter. Den enkle forklar-ingen ligger i fullspektrum daglys stimulerer utløsning av neurotransmitterhormonet serotonin, som er en kjemisk budbringer i hjernen som tillater kommunikasjon mellom nerveceller i hjernen.  

SEROTONINS EGENSKAPER:  Virker beroligende, humørstimulerende, lære- og hukommelsesfremmende, øker våkenhet og konsentrasjon.

Få mer overskudd på og etter jobb med våre T5 fullspektrum dagslys

Våre T5 fullspektrum dagslys kan erfarings-messig gi økt ytelse og mentalt overskudd på og etter jobb. God eksponering med fullspektrum dagslys stopper "melatoninlekkasje".  I stedet stimuleres utløsning av serotonin på dagtid, for så på nattestid  å omgjøres til sovehor-monet melatonin. Dette bidrar til bedre søvn. Forutsetning for en sunn kropp er god søvn. Konklusjon er klar: Fullspektrum daglys kan forbedre energinivå, prestasjon, livskvalitet og søvn!  

Vanlig belysning gir mer stress og sykefravær og mindre produktivitet!

Når de spesifikke lysbølger i det blå lysspekter uteblir, opphører signaler fra melanopsiner-fotoreseptorene i netthinnen til SCN. Når disse signalene uteblir, oppfatter SCN belysningen som kveldslys. Dermed aktiveres SCN pineal-kjertelen utlekking av sovehormonet melatonin i blodomløpet selv på dagtid. Dagslys og antistresshormonet serotonin skulle vært utløst på dagtid og ballansert mot stresshormonet cortisol. 

Det er viktig å holde hormonene melatonin, cortisol og serotonin i riktig balanse. Lavt nivå av serotonin kan forårsake depresjon og søvnfor-styrrelser og negativ utslag på appetitt og libido. Kroppen trenger cortisol, men bare i riktig mengde. Unormale høye nivåer av cortisol øker blodtrykk og sukkernivå, kan undertrykke immunsystemet og forårsake infertilitet hos kvinner. Serotonin er dagslyshormonet. Skift ut deres belysning med fullspektrum dagslys som kan opprette skadelig ubalanse mellom disse tre hormonene. 

Våre dagslys (skylighting) kan øke salget 40% i detaljhandel!

Internasjonal forskning og erfaring viser at folk foretrekker å arbeide, kjøpe og slappe av i områder som har blendingsfritt og behagelig dagslys. Undersøkelser viser også det er forhold mellom dagsbelysning og prestasjon, som indi-kerer at salget er ca. 40% høyere i butikker med skylight (flimmerfrie T5 fullspektrum dagslys).

Våre skylighting (T5 fullspektrum daglys) har markedets beste fargegjengivelse, optimal skarphet og kontrast  som overgår LED belysning på alle disse punkter. Våre T5 fullspektrum dagslys lysstoffrør er tilgjengelig i 28, 35, 49 og 54W, som kan leveres enkeltvis eller i fint designede innfelte- eller utenpåligg-ende lysarmaturer.    

Kostnadsfritt og uforpliktende uttes-ting av våre T5 fullspektrum dagslys

Våre T5 fullspektrum dagslys (Skylighting) kan leveres i følgende dimensjoner: I 1149mm: 28 og 54 watt. I lengde1149mm: 35 og 49 watt. Lokalt i Østfold kan vi tilby kostnadsfritt og uforpliktende uttesting av disse lysene enten i eksisterende T5 lysarmaturer eller utskifting av eksisterende T8 innfelte lysarmaturer med våre T5 innfelte lysarmaturer. 

De nye flate LED paneler gir ikke behagelige og avstressende lys slik som våre T5 fullspek-trum dagslys. Lyset fra de nye flate LED panel-ene synkroniserer heller ikke med vår døgn-rytme. Følgelig kan ikke de nye flate LED panelene bidra til økt prestasjon, bedre livskvalitet og søvn.   

Topp 1: Vindusarbeidsplass - Naturlig dagslys kan forbedre prestasjon, livskvalitet og søvn!

Studieresultater av kontorbelysning utført av blant annet Phillis C. Zee M.D. professor i neurologi og søvnforsker ved Norwestern Univercity Chicago bekrefter at naturlig dagslys har sterke effekter på helsen. (ikke solstråling, men naturlig dagslys gjennom vindu.) Kontorarbeidere med mer eksponering av natur-lig dagslys var mer fysisk aktive, hadde bedre søvn- og livskvalitet og lenger søvn sammenlignet med de som ikke hadde det.  

Lysspekter: Fullspektrum dagslys T5 er teknisk nærmest naturlig dagslys!

Våre T5 fullspektrum dagslys har et bredt sammenheng-ende lysspekter på tilsvar-ende måte naturlig dagslys gjennom vindu på overskyet dag, men av betydelig mindre styrke. Eksponering av disse T5 fullspektrum dagslys lysstoffrør utløser antistresshormonet og nervenes kommunikasjonshormon serotonin i blodomløpet. LED belysning har ikke de egen-skaper fullspektrum dagslys har, siden det er ikke har hele dagslysspekter. Husk at hver frekvens i det naturlig dagslyset har sin misjon som: Fullspektrum dagslys utstråler små menger UVA som generer nitrogenoksid (NO) på huden på en fordelaktig måte siden nitrogenoksid virker som en naturlig anti-oksidant. Videre viser der seg rødt spekter i fullspektrum dagslys ofte stopper hodepine. (Ref boka "Light medicine of the future av Jacob Liberman O,D, Ph. D).  Rød frekvens 633 blir brukt i lysbehandling til hudfor-bedring, øke hydrering av huden, forbedre hudtone og hjelper huden å kvitte seg med avfallsstoffer.    

TOPP 2: Kontorarbeidsplass med våre T5 fullspektrum dagslys

Arbeidsbelysning med våre T5 fullspektrum dagslys er tilnærmet naturlig dagslys gjennom vindu, men har betydelig mindre styrke.  Man ser godt denne tilnærming siden lyset fra fullspektrum glir i et med naturlig daglys. På dagtid ser en knapt lyset av fullspektrum dags-lys når det er nær en vindusplass. De glir i ett med naturlig dagslys. Disse lysene er flimmer-frie, behagelig og avstressende. Dette føler man umiddelbart på en arbeidsplass med disse lysene, siden det umiddelbart utløses antistress-hormonet Serotonin som har mange fantastiske egenskaper:  Virker beroligende, humørstimulerende, lære og hukommelses-fremmende, øker våkenhet og konsentrasjon. Serotonin er kjemisk budbringer mellom nerveceller og øker vår kognitive evner og prestasjoner! Da er det ikke rart dette er Topp 2 i kontorbelysning! 

Melanopsiner - fotoreseptorer i netthinnen etablerer & vedlike-holder vår biologisk klokke

En liten region av hypotalamus i hjernen kalles SCN Suprachiasmatic Nucleus. Den hjelper å etablere og vedlikeholde vår biologisk klokke  cirkadiske rytmen ved lyssignaler som fanges opp av øyet. Det er Melanopsiner fotoresep-torer i netthinnen som fanger opp lyssignalene. De reagerer kun på spesifikke lysfrekvenser/ bølger i det blå dagslysspekter. Fra melanop-siner til SCN går det en egen nervekanal kalt Retinahypohtalamic (RHT) til SCN. De overfører lyssignalene fra netthinnen til SCN. På bakgrunn av det lysspekteret melanopsiner fanger opp, aktiverer SCN pinealkjertelen midt i hodet til utløsning av hormonene serotonin eller melatonin.  Når melanopsiner blir eksponert av det spesifikke blålysbølger i dagslyset, aktiveres de og sender signal gjennom nervekanalen RHT til SCN. Den aktiverer pinealkjertelen til utløs-ning av antistresshormonet og neurotransmitter serotonin.  Når melanopsiner ikke fanger opp de blå spekteret ved eksponering av lys, oppfatter SCN lyset som kveldslys og stimulerer i stedet pinealkjertelen å lekke ut sovehormonet melatonin ut i blodomløpet for å forberede vår biorytme til kveldstid. Dermed begrepet "melatoninlekkasje".   

Skolerom med fullspektrum daglys bedrer læring, ytelse, konsentrasjon

Fullspektrum dagslys burde helt naturlig være førstevalget i alle rom på barnehager, skoler og all undervisning. Konklusjonen fra all internasjonal forskning viser det er en positive sammenheng med dagslysbelysning og akade-misk ytelse. God kvalitet av fullspektrum dagslys slik som våre T5 øker komfort og økt komfort bidrar til høyere score og følgelig ytelse for både lærer og elever/studenter. Den enkle forklar-ingen ligger i fullspektrum daglys stimulerer utløsning av neurotransmitterhormonet serotonin, som er en kjemisk budbringer i hjernen som tillater kommunikasjon mellom nerveceller i hjernen.  

SEROTONINS EGENSKAPER:  Virker beroligende, humørstimulerende, lære- og hukommelsesfremmende, øker våkenhet og konsentrasjon.

Få mer overskudd på og etter jobb med våre T5 fullspektrum dagslys

Våre T5 fullspektrum dagslys kan erfarings-messig gi økt ytelse og mentalt overskudd på og etter jobb. God eksponering med fullspektrum dagslys stopper "melatoninlekkasje".  I stedet stimuleres utløsning av serotonin på dagtid, for så på nattestid  å omgjøres til sovehor-monet melatonin. Dette bidrar til bedre søvn. Forutsetning for en sunn kropp er god søvn. Konklusjon er klar: Fullspektrum daglys kan forbedre energinivå, prestasjon, livskvalitet og søvn!  

Vanlig belysning gir mer stress og sykefravær og mindre produktivitet!

Når de spesifikke lysbølger i det blå lysspekter uteblir, opphører signaler fra melanopsiner-fotoreseptorene i netthinnen til SCN. Når disse signalene uteblir, oppfatter SCN belysningen som kveldslys. Dermed aktiveres SCN pineal-kjertelen utlekking av sovehormonet melatonin i blodomløpet selv på dagtid. Dagslys og antistresshormonet serotonin skulle vært utløst på dagtid og ballansert mot stresshormonet cortisol. 

Det er viktig å holde hormonene melatonin, cortisol og serotonin i riktig balanse. Lavt nivå av serotonin kan forårsake depresjon og søvnfor-styrrelser og negativ utslag på appetitt og libido. Kroppen trenger cortisol, men bare i riktig mengde. Unormale høye nivåer av cortisol øker blodtrykk og sukkernivå, kan undertrykke immunsystemet og forårsake infertilitet hos kvinner. Serotonin er dagslyshormonet. Skift ut deres belysning med fullspektrum dagslys som kan opprette skadelig ubalanse mellom disse tre hormonene. 

Våre dagslys (skylighting) kan øke salget 40% i detaljhandel!

Internasjonal forskning og erfaring viser at folk foretrekker å arbeide, kjøpe og slappe av i områder som har blendingsfritt og behagelig dagslys. Undersøkelser viser også det er forhold mellom dagsbelysning og prestasjon, som indi-kerer at salget er ca. 40% høyere i butikker med skylight (flimmerfrie T5 fullspektrum dagslys).

Våre skylighting (T5 fullspektrum daglys) har markedets beste fargegjengivelse, optimal skarphet og kontrast  som overgår LED belysning på alle disse punkter. Våre T5 fullspektrum dagslys lysstoffrør er tilgjengelig i 28, 35, 49 og 54W, som kan leveres enkeltvis eller i fint designede innfelte- eller utenpåligg-ende lysarmaturer.    

Kostnadsfritt og uforpliktende uttes-ting av våre T5 fullspektrum dagslys

Våre T5 fullspektrum dagslys (Skylighting) kan leveres i følgende dimensjoner: I 1149mm: 28 og 54 watt. I lengde1149mm: 35 og 49 watt. Lokalt i Østfold kan vi tilby kostnadsfritt og uforpliktende uttesting av disse lysene enten i eksisterende T5 lysarmaturer eller utskifting av eksisterende T8 innfelte lysarmaturer med våre T5 innfelte lysarmaturer. 

De nye flate LED paneler gir ikke behagelige og avstressende lys slik som våre T5 fullspek-trum dagslys. Lyset fra de nye flate LED panel-ene synkroniserer heller ikke med vår døgn-rytme. Følgelig kan ikke de nye flate LED panelene bidra til økt prestasjon, bedre livskvalitet og søvn.   

Moderne legekontor i Sarpsborg med våre T5 daglys siden 2014

Vi har markedets mest behagelige og avstres-sende kontorbelysning med minimal refleks, optimal klarhet og beste fargegjengivelse. Samtidig er det humørstimulerende, lære- og hukommelsesfremmende. Det er det beste lyset for all kontorbelysning, klasse- og barnehage-rom, SFO og punktbelysning i industri, service- og håndverkslokaler. Lyset er nærmest det naturlige biologiske lyset mennesket har utviklet og tilpasset seg etter. Hver frekvens i det brede lysspekteret av disse T5 dagslysene gir viktige stimulering til kroppen gjennom øynene. På dagstid synkroniserer lyset med vår døgnrytme. Alt dette gir grunnlag som kan forbedre prestasjon, livskvalitet og søvn. 

Opphører hodepine: Våre T5 fullspektrum dagslys fjerner ofte hodepine problemer på arbeidsplassen gjennom det røde brede spekteret i dette lyset,

 

 

Flerbrukslampe kan synkroniseres med døgnrytmen morgen og kveld

Pålitelig arbeids-og flerbrukslampe med tre fargeinstillinger og tre styrkenivåer. Med slike egenskaper synkroniserer man lyset med døgnrytmen. Når lyset synkroniseres med døgnrytmen, gir det gunstige forhold for søvn og stoffskifte. (Se1 nedenfor) Bruksanvend-else MORGEN: Bruk lampa på sterkest dagslys styrke og sitt med ansiktet mot lyset. DAGEN: Bruk lyset i dagslys posisjon. KVELD: Bruk gul belysning. Kraftig i begynnelsen og svakere utover kvelden.  FLEKSIBEL LYSARM: Lysarmen er fleksibel som kan stilles i alle posisjoner. Egenskaper og  bredt bruksområder: Lampa gir overlegen skarphet, kontrast og fargegjen-givelse og egner seg ypperlig til all bruk i hjemmet, kontorer, detaljarbeid, sying, regnskapsførere og revisorer, make-up eller negledesignere.   

 Har du store problemer med søvn og stoffskifte kan du hende kroppen har kronisk usynkronisering med døgnrytmen. Vi oppholder oss alt for lite i daglys, Tilbring mer tid ute i daglyset. Er det problem er det viktig å få en god start om morgenen. Bruk kraftig eksponering av fullspektrum dagslys (FSD) fra åpen lysarmatur med T5 2 x 49W FSD.

 

   

 

Eksponering av "Sonny Air" dagslys-pære"gir beste start på dagen

"Sonny Air" E27 pære avgir negative ioner og kraftig fullspektrum dagslys.  Avsett 5-10  minutter eller fordelaktig mer om morgen ved å eksponere deg med "Sonny Air" kraftige dagslys og helsebringende negative ioner. Dette gir kroppen den beste oppstart på dagen, idet "Master Clock SCN i hjernen synkroniseres med kroppens døgnrytme (cirkadiske rytmen). Dette er definert den mest effektive start kroppen får, når fundamentale biologiske prosessor i kroppen synkroniseres på morgenen.    

Stress ned med"SONNY AIR" Når du ekspo-neres av "Sonny Air", vil det kraftige fullspek-trum dagslyset utløse antistrekkhormonet Serotonin. Så etter en lang dag, stress helt ned, sitt komfortabelt og bruk egnet stålampe med Sonny Air. Det er helt vindunderlig sier de. 

Helsebringende negative ioner fra "Sonny Air"  Når du sitter nærme "Sonny Air" lyspære pust inn luft med helsebringende negative ioner. Den renser lufta for luftbårne partikler som blir borte i nærmheten av lampa. Negative ioner man puster inn bidrar til økt velvære og påvist vitenskpapelig bedre helse. Høy konsentrasjon av negative ioner: Nøytraliser frie radikaler, revitaliserer cellestoffskiftet, renser blodet og forbedrer immunfunksjonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søvnproblemer? 

Healing disc kan kanskje hjelpe deg! 

Forvent et mirakel

Søvn

1/3 av voksne har søvnplager av og til

"Over 10% av oss har vedvarende søvnproblemer, også kalt insomni, daglig eller nesten daglig. Noen opplever for tidlig oppvåkning, mens andre har problem med å sovne inn for natten, eller de våkner om og om igjen. De sier seg selv at når natten ikke gir, men snarere stjeler energi, er en stor kilde til påfyll og fornyende krefter borte. " (Sitat: Norsk forening for kognitiv terapi)

HOLD - Denne del er under revisjon

Hold

Hold Denne del er under revisjon

Hold 

Hold denne del er under revisjon

Hold

LED LYSTEKNOLOGI

Bay & High Bay: Shoppingsentra, utstilling, industri, service, lager- og sportshaller.

Stadium flom belysning

Flate LED paneler

Høykvalitets produkter med kundetilpassede løsninger og lysberegninger.  

Runde Bay & High Bay LED

Anvendelsesområde: Shoppingssentra, salgs, service, industri- og sportshaller og annen innendørs belysning. 

Tilgjengelig i: 80, 100, 120, 150, 200, 240 og 300 W, IP65, 12.000-45.000 L, 3000-7000 K, Livslengde>50.000  timer. Montering: Hengende i krok eller brakett.

 

UFO design bay & highbay LED. Patentert design, Model GK, Blendingsbeskyttelse: UGL<19

Anvendelsesområder: Shoppingsentra, sport, utstilling, salg, service- og produksjon /industri-haller 

Tilgjengelig i: 60, 100, 150 og 200 W, IP65, 3000-7000 K,  7.800-26.000 L, CRI >80, Livslengde >50.000 timer. Montering hengende i kjetting eller brakett.  

UFO design bay & highbay LED. Patentert design, Model GK, UGL<22

Anvendelsesområder: Shoppingsentra, sport, utstilling, salg, service- og produksjon /industri-haller 

Tilgjengelig i: 60, 100, 150 og 200 W, IP65, 3000-7000 K,  7.800-26.000 L, CRI >80, Livslengde >50.000 timer. Montering hengende i kjetting eller brakett.  

Stadium LED flombelysning til sportsareaner

LED flombelysning 500, 600, 800, 1000 og 1200 W, IP65, 5000- 6500 K, CRI>70  65.000-165.000 L,  Livslengde >50.000 timer

Runde LED flombelysning montert i lysmaster på fotballarenaer

LED flombelysning i 500, 600, 800, 1000 og 1200W, IP65. 3000-6500 K CRI>70, 65.000-165.000L. Garanti 5-7 år.  Livslengde >50000 Timer

Rektangulære og runde LED flombe-lysning til sportsareaner

Rektangulær LED flombelysning: 600, 900, 1000 og 1200 W, IP 65, 70.000-165.000 L, CRI >70,  Strålevinkel 10, 25, 60, 120 og 90 grader, Garanti 5-7 år, Livslengde > 50.000 timer

Runde LED flombelysning: 500, 600, 800, 1000, 1200W, IP 65, 65.000- 165.000 L, CRI >70, Strålevinkel 10, 25 og 60 grader. Garanti 5-7 år, Livslengde 50.000 timer

VÅR LYSTEKNOLOGI

FIVAS LYSTEKNOLOGI

Kontor- Skole/ Undervisning- Industri/Lager-og Stadium flombelysning

Linear LED Bay, model GK130, aluminium hus og PC deksel

Anvendelsesområder: Fabrikasjonslokaler, skoler, shoppingsentra, lagerhaller og undergrunnsbaner.

Tilgjengelig i: 50, 60, 80, 100 og 120 W, 3000-6500K, Lysutbytte hhv 6500/7500/ 10.400/13.000 og 15.000 L, IP 65, CRI >80. Lengde 600/ 900/ 1200 og1500 mm.  Hengende i wire. Livslengde > 50.000 timer

Linear LED High Bay, model GK115, aluminium hus, deksel PC

Anvendelsesområder: Fabrikasjonslokaler, skoler, shoppingsentra, sport, service, utstilling-og lagerhaller. 

Single linear rekke i: 50, 100,150, 200 og 250 W, Lysutbytte hhv: 6.500/13.000/19500/26.000 og 32.000L, 3000-6500K, CRI>80,  Bredde 144 mm. lengde hhv. 353/ 620/ 887/1154 og 1421 mm. Lysstrålevinkel: 60/90 eller 140 grader. Fastmontert eller hengende i wire. Livslengde >50.000 timer.

Dobbel linear rekke i: 300, 400 og 500 W. Lysutbytte hhv 39.000/52.000 og 65.000 L. Bredde 173 mm. lengde hhv. 947/1214 og 1481 mm. Lysstrålevinkel 60/90/140 grader. Fastmontert eller hengende i wire, Livslengde > 50.000 timer. 

  

Linear LED High Bay, model GK271, aluminium hus, deksel PC

Anvendelsesområder: Fabrikasjonslokaler, skoler, shoppingsentra, sport utstilling, salg, service- og lagerhaller, 

Tilgjengelig single linear rekke i:  50, 100, 150 og 200, 250 og 300W, Lysutbytte hhv. 6500/13.000/19500/26.0000 og 32.000 L, 3000-7000 K, CRI >80, Bredde 142 mm, lengde hhv. 329/624/919/1214/1509 og 1804 mm.  Hengende i krok eller fastmontert. Livslengde > 50.000 timer

Tilgjengelig i dobbel linear rekke i: 100, 200 og 300W, Lysutbytte hhv. 13.000, 26.000 og 39.000 L. Bredde 292mm, Lengde hhv. 329/ 624 og 919 mm. Fastmontert. Livslengde >50.000 timer 

LED Flat Panel 600 x 600 x 11 mm

Tilgjengelig i: 36/ 48/ 54 og 72 W.  3000-6500 K, CRI 75-91, Lysutbytte hhv. 2900-3200 /3800-4300 /4300-4900/5700-6500L. Livslengde>50.000 timer

LED Flat Panel 600 x 300 x 11 mm

Tilgjengelig i: 18 og 30W,  3000-6500K, CRI 75-91, Lysutbytte hhv: 1400-1600/ 2900-3200 L. Livslengde >50.000 timer

LED Flat Panel 1200 x 600 x 11 mm

Tilgjengelig i: 54, 72 og 95W, 3000-6500 K, CRI 75-91, Lysutbytte hhv. 4300-4900/ 5600-6500/ 7600-8500 L  Livslengde <50.000 timer 

LED Flat Panel: 1200x 300 x 11 mm

Tilgjengelig i: 36/48/54 og 72W, 3000-6500K, CRI 75-91, Lysutbytte hhv: 2800-3200/3800-4300/ 4300-4900 og 5600-6500L. Livslengde > 50.000 timer

Utenpåliggende LED Panel i tak

Lysstyrke og data: Hhv. 36/48/54 og 72W, 3000-6500K, CRI 75-91, Lysutbytte hhv. 2.800-3200/3800-4300/4300-4900L og 5600-6500 W, Livslengde >50.000 timer

Runde flatpanel ø 180/240/300 x 15

Lysstyrke/data:  10/18 og 24 W, 3000-6500K, CRI 75-91, Lysutbytte hhv: 700-900/ 1400-1600 og 1800-2000W, Livslengde >50.000 timer 

Om oss  

Om oss (mal)

Fivas visjon, filosofi og forretningsområde i dag er: «Miljøvennlige, innovative, pålitelige og helsebringende produkter til mennesker». Vi har over 25 års kompetanse med å tilby produkter og tjenester innenfor områdene vannrensing  og kontor belysning. Det har hjulpet en rekke fornøyde kunder med å oppnå en mer behagelig og avstressende arbeidsplass,  mer overskudd på og etter jobb. Vi er opptatt av god kvalitet og at du som kunde blir helt fornøyd med det vi leverer. Våre innarbeidede rutiner og unike bransjeekspertise gjør oss til en solid samarbeidspartner du kan stole på og har solide internasjonale samarbeidspartnere.

Vi kan også nevne at Fivas har over 20 års solid erfaring fra et annet forretningsområde til nasjonale og internasjonal offshore /onshore prosjekter som multidisiplin/pakkeingeniør. 

Avslutningsvis kan nevnes i 2016 publiserte Fivas et omfattende dokument om ordinær belysning usynkroniserer med kroppens døgnrytme og de negative konsekvenser dette har. Videre  om den sentrale rollen pinealkjertelen har for vårt liv. Den er blant annet involvert i et toveis innbyrdes forhold til vår immunsystem.  Grunnlaget til dette dokumentet var rapporter fra kjente medisinske forskningsuniversiteter i Europa og USA.  

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.